Lĩnh vực hoạt động

who

Lĩnh vực hoạt động

 • Kinh doanh sản phẩm nước khử trùng - khử mùi
 • Nhập khẩu và kinh doanh linh kiện, thiết bị sản xuất nước khử trùng - khử mùi
 • Sản xuất và kinh doanh thiết bị sản xuất nước khử trùng - khử mùi
 • Xuất khẩu và kinh doanh thiết bị sản xuất nước khử trùng - khử mùi
 • Dịch vụ bảo trì thiết bị sản xuất nước khử trùng - khử mùi
 • Nhập khẩu và kinh doanh linh kiện, thiết bị phun nước khử trùng - khử mùi
 • Sản xuất và kinh doanh thiết bị phun nước khử trùng - khử mùi
 • Xuất khẩu và kinh doanh thiết bị phun nước khử trùng - khử mùi
 • Thiết kế và lắp đặt các thiết bị khử trùng
 • Kinh doanh mẫu thuốc dùng thử, thiết bị đo hiệu quả diệt khuẩn
 • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan đến khử trùng và khử mùi