Thiết bị sản xuất nước khử trùng, khử mùi

Tên Máy sản xuất Nước (Dung dịch axit Hypoclorit cân bằng độ PH)
Loại RenaFine KH-360G RenaFine KH-1200G
Ảnh
Năng suất tối đa 360L/Giờ 1,200L/Giờ
Nồng độ thiết lập 150、100、150 ppm 50、100、150、200ppm
Thiết lập khoảng PH Tính axit yếu (khoảng 6.0) Tính axit yếu (khoảng 6.0)
Nguyên liệu sử dụng 12% axit Hypoclorit loãng、
carbon dioxide
12% Hypoclorit loãng、khí
carbon dioxide
Điều kiện bơm nước Trên mức nước đô thị
0.12MP~0.20MP
Trên mức nước đô thị
0.12MP~0.20MP
Cửa bơm nước PF3/4 PF3/4
Cửa xả nước VP15A Ống đơn VP16 hoặc Cấu kiện đúc sẵn 1/2
Phương thức vận hành Hệ thống van khóa tự động điều chỉnh nguồn nước vào Hệ thống van khóa tự động điều chỉnh nguồn nước ra
Nguồn điện AC100V or AC220V 50/60Hz AC100V or AC220V 50/60Hz
Nguồn điện 25W/Giờ 55W/Giờ
Kích thước bên ngoài W260×D150×H400 W305×D440×H500
Khối lượng Khoảng 6kg( hình thức bơm nước bên trong) Khoảng 17kg
Kích thước máy -- W600×D450×H800