Nồng độ 100ppm
Phạm vi độ PH 6.5-7.0(gần mức trung tính)
Khối lượng 20L (20kg)
Kích thước 300x300x300(mm)
Loại RenaFine KH-360G RenaFine KH-1200G
Ảnh img img
Năng suất tối đa 360L/Giờ 1,200L/Giờ
Thiết lập nồng độ 50、100、150ppm 50、100、150、200ppm
Thiết lập khoảng PH tính axit yếu (khoảng 6.0) tính axit yếu (khoảng 6.0)
Tờ rơi RenaFine KH-360G Tờ rơi RenaFine KH-1200G Tờ rơi
RenaMist_Bs: Loại thiết bị phun nước Rena RenaMist_HD: Loại bình phun nước Rena cầm tay
img img img
Là thiết bị cho phép phát tán nước Rena ở dạng siêu phân tử từ vòi phun đặc biệt.
Các hạt siêu phân tử này sẽ được kiểm soát mức độ( khoảng 10 micron) để không bốc hơi ngay lập tức mà bay lơ lửng trong không gian như các phân tử chất lỏng ,nó sẽ tiếp tục kéo dài hiệu quả trong thể lỏng, và lan rộng đến các góc trong căn phòng.
Hơn nữa, còn làm mất đi các siêu phân tử bay lơ lửng như phấn hoa.

Dịch vụ bảo trì máy RenaFine

Nguyên liệu để sử dụng máy RenaFine

Các sản phẩm khác