3.Hiệu quả khử trùng của nước Rena

img

Mỗi vi khuẩn hay vi sinh vật đều có sức kháng cự mạnh hoặc yếu với chất khử trùng.

Đối với các thiết bị cần khử trùng nói chung, tùy thuộc vào việc sử dụng, loại vi khuẩn hay vi sinh vật mà cần có cách sử dụng chất khử trùng phù hợp.

Nước Rena có đặc tính“kháng khuẩn trên phạm vi rộng” do có hiệu quả đối với hầu hết các loại vi khuẩn.

(Kháng khuẩn trên phạm vi rộng: đây là từ dùng để chỉ các loại vi khuẩn, phạm vi phát huy hiệu quả, mức độ hiệu quả của chất hóa học hay kháng sinh được sử dụng đối với vi sinh vật gây ra bệnh. Việc phát huy hiệu quả đối với từng loại vi sinh vật sẽ khác nhau tùy thuộc vào thuốc, riêng với chất hóa học hay kháng sinh có hiệu quả trên nhiều loại vi sinh vật thì được gọi là chất mang đặc tính “ kháng khuẩn trên phạm vi rộng”.)