2. Yếu tố khử trùng của nước Rena → axit Hypoclorơ (HCLO)

img

Thành phần diệt khuẩn bao gồmPhân tử axit Hypoclorơ (HOCl)Ion axit Hypoclorit (OCl-).

RenaWater diệt khuẩn chủ yếu bằng Phân tử axit Hypoclorơ.

Mặt khác, Natri Hypoclorit diệt khuẩn chủ yếu bằng Ion axit Hypoclorit.

Phân tử axit Hypoclorơ có số lượng tối đa gần mức pH5, nhưng tỉ lệ này tồn tại khoảng 80% trong RenaWater nên đạt mức gần như trung tính.

Như vậy, với đặc trưng trong hiệu quả diệt khuẩn cho thấy Phân tử axit Hypoclorơ có tác dụng ngay lập tức trong khi Ion axit Hypoclorit phát huy tác dụng chậm hơn nhiều.