Giấy Cấp Phép & Báo Cáo Đánh Giá Phản Ứng Chính Thức Của RenaWater

Các Loại Báo Cáo Khảo Nghiệm
Click vào Link bên dưới để xem chi tiết
Nơi Khảo Nghiệm Ngày Khảo Nghiệm
Khảo nghiệm sự không hoạt động của Feline calicivirus nhờ có “nước Rena" Hội nghiên cứu Sinh học – Y học – Khoa học 02.03.2015
Báo cáo đánh giá phản ứng Khảo Nghiệm Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương Việt Nam 17.02.2016
Báo cáo kết quả xét nghiệm vi sinh Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương Việt Nam 17.02.2016
Báo cáo không có tác dụng phụ của Renawater Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương Việt Nam 20.01.2016
Giấy phép cấp chính thức Bộ Y Tế - Cục Quản Lý Môi Trường Y Tế 08.12.2015